SK | EN

Progresívne Fórum

Občianské združenie Progresívne fórum (Proforum) vzniklo z iniciatívy Brigity Schmögnerovej. Našim hlavným zámerom je podpora rozvoja progresívnej spoločnosti na Slovensku, ktorá sa identifikuje so základnými európskymi hodnotami s dôrazom na demokraciu, ľudskú dôstojnosť a solidaritu.

  


“My PhD 2010” - 4th  PhD students' international conference

Call for Papers 2010 

Application form 2010

Transformácia Slovenska po roku 1989 (text prednášky Brigity Schmögnerovej z konferencie "Dve dekády po")