SK | EN

Konferencie

 "Slovensko dnes a zajtra" 

17. a 18. marec 2006, hotel Dukla, Bratislava

 

 

 Sociálna a ekonomická situácia v SR: súčasný stav a jej perspektívy

Postavenie SR na medzinárodných trhoch. Konvergenčný proces a vstup do eurozóny. Odraz súčasnej etapy hospodárskeho rozvoja na sociálnej súdržnosti: úroveň chudoby a miery nerovnosti. Politiky na zvyšovanie miery zamestnanosti a sociálnej inklúzie. (17.marca 2006 9.30-12.30)

9.30-9.50       F. Hajnovič

9.50-12.30     Panel č.1: W.Roth, I.Okáli, Š.Chudoba, P.Mihók, D.Gerbéry, Z.Kusá

Moderátorka: B.Schmögnerová

Videá k semináru:Hodnotový vývoj: perspektívy vzdelania, kultúry a názorovej orientácie

Tradičná a novovznikajúca kultúra v SR. Podiel vzdelania, kultúry a náboženstva na vytváraní hodnôt. Úroveň a perspektívy vzdelania a vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií v SR.
14.00-14.20   R. Chmel
14.30-17.00   Panel č.2: A.M.Sigmund, K.Moravčík, M.Ftáčnik, M.Adamov,
                                        V.Godár, Z. Gindl-Tatárová 

Moderátor: E. Gál

Videá k semináru:

  • Video - časť 1.
  • Video - časť 2.
  • Video - časť 3.


Politická štruktúra, stav a vývoj demokracie v slovenskej spoločnosti

Formovanie politickej kultúry v SR. Formálna a reálna demokracia v SR. Médiá ako nastroj verejnej kontroly.
9.00-9.20     M. Ehrke
9.30-12.00   Panel č.3: F. Novosad, L. Orosz, M. Kusý, P. Weiss, J.Alner, V.Krivý

Moderátorka: S. Szomolányi
12.0-12.15  Záver konferencie

Videá k semináru:
  • Video - časť 1.
  • Video - časť 2.
  • Video - časť 3.
  • Video - časť 4.