SK | EN

Správna rada

Daniel Škobla

 

V súčasnosti je programovým špecialistom medzinárodnej rozvojovej agentúry, kde sa zaoberá problematikou regionálneho rozvoja, sociálnej inklúzie a zamestnanosti. Vyštudoval ekonómiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a sociológiu na CEU vo Varšave, kde sa venoval hlavne otázkam nacionalizmu a globalizácie. Krátko pôsobil na na Univerzite v Alborgu a v rokoch 1996-2002 na Poľskej akadémii vied vo Varšave kde získal vedecký titul. Píše pre slovenskú a zahraničnú odbornú tlač, venuje sa publicistike a spolupracuje s mimovládnymi organizáciami. Pripravil a manažoval rozvojové projekty z  fondov EÚ. Bol hlavný redaktorom bulletinu Integrácia a súvislosti zameraného na sociálno- environmentálnu dimenziu európskej integrácie.