SK | EN

Správna rada

Brigita Schmögnerová

Brigita Schmögnerová sa narodila 17. novembra 1947 v Bratislave. Vysokoškoslské štúdium ukončila na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Na VŠE získala aj vedeckú hodnosť CSc. Absolvovala profesionálnu stáž na Ekonomickej univerzite v Aténach i na Georgetownskej univerzite vo Washingtone DC.

V rokoch 1971 až 1976 pôsobila na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave ako vysokoškolský učiteľ a v rokoch 1976 až 1993 ako vedecká pracovníčka na Ekonomickom ústav SAV. V rokoch 1976 až 1978 absolvovala postgraduálne štúdium štatistiky na Univerzite Komenského v Bratislave.

 V rokoch 1993 až 1994 viedla oddelenie ekonomickej politiky v Kancelárii prezidenta SR. Od marca do novembra 1994 zastávala v dočasnej vláde J. Moravčika post podpredsedu vlády pre ekonomickú politiku. Potom až do októbra 1998 ako členka parlamentu Stranu demokratickej ľavice pracovala v komisii pre financie, rozpočet a menu. Od októbra 1998 do januára 2002 bola vo vláde SR ministerkou financií.

Od marca 2002 do augusta pôsobila v OSN vo funkcii zástupcu generálneho sekretára OSN a tajomníčky Európskej hospodárnej komisie OSN v Ženeve. Od septembra 2005 je viceguvernérkou Európskej banky pre rekonštrukciu a rozvoj v Londýne zodpovednou za enviromentálnu politiku, verejné obstarávanie a administratívu. 

Brigita Schmögnerová je autorkou množstva vedeckých a odborných prác a príspevkov v publikáciách z kvantitatívnej ekonómie, v období po roku 1990 zameraných na teoretické otázky transformácie. V roku 1997 vydala knihu krátkych esejí, v roku 1998 zbierku básní a v roku 2004 mografiu o sociálnom modeli EÚ preloženú do anglického jazyka. Je nositeľkou ceny Euromoney a nositeľkou ceny Krištálové krídlo v kategórii Ekonómia z roku 2000.