SK | EN

Správna rada

Radovan Geist

Vyštudoval Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor medzinárodné vzťahy. Po ročnom študijnom pobyte v Indii absolvoval doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave ( v rámci Ústavu politických vied SAV). Počas pobytu v Indii začal externe prispievať do týždenníka Slovo, neskôr sa stal jeho redaktorom, potom zástupcom šéfredaktora a napokon rokoch 2005 až 2006 šéfredaktorom. Spoluzaložil portál euractiv.sk, ktorého je v súčasnosti šéfredaktorom.