SK | EN

Správna rada

Jozef Kovalčik

Jozef KovalčikNarodil sa 30. októbra 1978 v Bardejove. Absolvoval štúdium filozofie na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave a štúdium estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od januára 2004 pôsobí ako asistent na Katedre teórie a dejín umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a pracuje na svojej dizertačnej práci. Venuje sa súčasnej francúzskej filozofii a teórii populárneho umenia.