SK | EN

Linky

organizácie:

http://www.fes.sk/ - FRIEDRICH EBERT STIFTUNG

http://www.mkc.cz/ - MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA 

http://www.globalprogressiveforum.org/ - GLOBAL PROGRESSIVE FORUM

http://www.europarl.eu.int/ - EURÓPSKY PARLAMENT

http://www.teoforum.sk/ - TEOLOGICKÉ FÓRUM

http://www.euroactiv.sk/ - EUROACTIV

http://www.ivo.sk/ - IVO_Inštitút pre verejné otázky

http://www.osf.sk/ - NADÁCA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI

médiá:

http://www.blisty.cz/ - BRITSKÉ LISTY_denník

http://www.sita.sk/ - SITA_Slovenská tlačová agentúra a.s.

http://www.noveslovo.sk/ - SLOVO_Spoločensko-politický týždenník

http://www.slovakradio.sk/ - SLOVENSKÝ ROZHLAS

http://www.tasr.sk/ - TASR_Tlačová agentúra Slovenkej republiky