SK | EN

Videogaléria

Miesto konania: Bratislava, Hotel Dukla, 17. a 18. marec 2006
Sociálna a ekonomická situácia v SR: súčasný stav a jej perspektívy. Hodnotový vývoj: perspektívy vzdelania, kultúry a názorovej orientácie. Politická štruktúra, stav a vývoj demokracie v slovenskej spoločnosti....