SK | EN

Príhovor prezidentky

Na začiatku 21. storočia sa musíme vyrovnať s poznaním, že žijeme v inom svete ako doteraz. Tento nový svet formuje pokračujúca globalizácia, rozširovanie a prehlbovanie európskej integrácie, nástup informačnej revolúcie a jej dôsledkov na každú stránku života spoločnosti, ako aj iné závažné spoločenské premeny a procesy vlastné slovenskej spoločnosti. Vyrovnať sa treba s nimi v našom vedomí, lebo je to predpoklad, aby sme na ne odpovedali adekvátne: nielen bez najmenších spoločenských a individuálnych strát, ale tak, aby sme tieto nové skutočnosti obrátili v prospech spoločnosti. Preto sme sa rozhodli založit Proforum, čo je skratkou pre Progresívne fórum.

Cieľom Profora je podporovať konštruktívnu a vecnú diskusiu a navrhovať odporúčania o smerovaní Slovenska a jeho mieste v Európe a vo svete s dôrazom na meniace sa a nové potreby a výzvy, o ktorých som hovorila vyššie. Proforum vychádza z presvedčenia, že budúcnosť slovenskej spoločnosti je v identifikácii sa so základnými európskymi hodnotami, medzi ktorými zdôrazňuje demokraciu, ľudskú dôstojnosť, solidaritu a sociálnu súdržnosť. Našou snahou je prispieť k humanizácii slovenskej spoločnosti, k regenerácii jej široko chápaného kultúrneho rozmeru, ktorý je predpokladom jej hospodárskeho úspechu ale i cieľom sám osebe.
Progresívne fórum sa inšpiruje Globálnym progresívnym fórom, ktoré hľadá globálne odpovede na rovnaké otázky: ako urobiť globalizáciu priateľskou človeku, ako zamedziť chudobu, ako presadiť sociálnu spravodlivosť a ako zamedziť environmentálnu degradáciu. Rozdiel je v tom, že náš pohľad vychádza viac zo slovenských realít a hľadá odpovede viac v slovenskom a európskom ako v globálnom rozmere.

Proforum sa uviedlo sútažou o najlepšiu spoločenskovednú esej, ktorej zimné kolo bolo zamerané na sen o „výnimočnom“ živote na Slovensku pre študentov a postgraduálnych študentov a bude pokračovať organizovaním pravidelných diskusií a ďalších podujatí s rovnakým cieľom. Dúfame, že v budúcnosti naše možnosti budú väcšie a budeme mať v spoločenskej diskusii, ktorá je zatiaľ nedostatočná, väčšie slovo. Otvorení sme k dialógu a spolupráci s každou inštitúciou, ktorá nezakrýva nedostatok argumentov demagógiou a prázdnou ideológiou.

Všetkých, ktorí s nami zdieľajú rovnaké hodnoty a chcú sa na procese hľadania zúčastniť, pozývame k spolupráci.

<< späť