Publikácie

Návrhy opatrení pre sociálnodemokratický vládny program na obdobie rokov 2023 – 2027

Editorka: Brigita Schmögnerová. – Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenkej republike, [2023]. – 77 Strán, Electronic ed.: Bratislava : FES, 2023
ISBN 978-80-8264-010-9

Dôvodom zaostávania Slovenska je zotrvávanie na starom rastovom modeli z 90. rokov založenom na výlučnej závislosti od zahraničných investícií, na nízkom stupni inovačného rozvoja (montážna dielňa), na nízkych mzdách a daňovom a sociálnom dumpingu a málo diverzifikovanej štruktúre výroby. Prechod na nový rastový model by mal zahŕňať trojitú transformáciu: sociálnu, zelenú, ktorej súčasťou bude aj energetická transformácia a adaptácia na klimatické zmeny a digitálnu vrátane prechodu na inovatívny priemysel. Dvadsaťtri členný autorský kolektív vypracoval stručný balík konkrétnych návrhov, čo by mala robiť budúca sociálnodemokratická vláda. Celkovo 307 návrhov pokrýva oblasti verejných financií a ich konsolidácie, nového daňovo-odvodového mixu, sociálnej a rodinnej politiky, integrácie rómskej populácie, zdravotníctva, vzdelávania, regionálneho a lokálneho rozvoja a decentralizácie verejnej správy, konkurencieschopnosti podnikateľského sektora a digitálnej transformácie, zlepšenia využitia fondov EÚ, boja s klimatickými zmenami, ekonomického riadenia eurozóny, kultúrnej politiky až po otázky právneho štátu, ľudských práv, boja proti korupcii.